Bạn chưa Đăng nhập vào hoặc bạn không có quyền cho phép truy cập vào trang này. Có thể có một trong những lý do sau:
1. Bạn chưa Đăng nhập vào. Bạn hãy điền tên Đăng nhập và Mật khẩu rồi tiếp tục thử đăng nhập lại lần nữa.
2. Có thể bạn chưa đủ quyền truy cập vào trang này. Có thể nào bạn đang thử thay đổi nội dung bài gửi của thành viên khác hoặc truy tới những mục không phù hợp chăng?
3. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc gửi bài viết, Người quản trị có thể đã Vô hiệu Tài khoản của bạn, hoặc Tài khoản có thể đang đợi sự Kích hoạt. Hãy kiểm tra lại Email của bạn, có thể Mail kích hoạt nằm trong Spam/Bulk!

Bạn chưa Đăng nhập vào hoặc bạn không có quyền cho phép truy cập vào trang này. Có thể có một trong những lý do sau:
1. Bạn chưa Đăng nhập vào. Bạn hãy điền tên Đăng nhập và Mật khẩu rồi tiếp tục thử đăng nhập lại lần nữa.
2. Có thể bạn chưa đủ quyền truy cập vào trang này. Có thể nào bạn đang thử thay đổi nội dung bài gửi của thành viên khác hoặc truy tới những mục không phù hợp chăng?
3. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc gửi bài viết, Người quản trị có thể đã Vô hiệu Tài khoản của bạn, hoặc Tài khoản có thể đang đợi sự Kích hoạt. Hãy kiểm tra lại Email của bạn, có thể Mail kích hoạt nằm trong Spam/Bulk!

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục. 
1Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Similar topics
Bài viết mớiThống kê
ẢNH TẬP THỂ LỚP 11B5
Giải bài tập vật lí 11
Hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải BT bài Lực từ Cảm ứng từ
Hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải BT bài Từ trường
Hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải BT bài Dòng điện trong chất bán dẫn
Hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải BT bài Dòng điện trong chất khí
Hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải BT bài Dòng điện trong chất điện phân
Hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải BT bài dòng điện trong kim loại
Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch
Hệ thống lý thuyết và pp giải BT Ghép các nguồn điện thành bộ
Phương pháp giải bài tập bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Hệ thống lý thuyết bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Hệ thống lý thuyết và pp giải bài tập bài Điện năng Công suất điện
Hệ thống lý thuyết và pp giải bài tập bài Dòng điện không đổi Nguồn điện
Hệ thống lý thuyết và pp giải bài tập bài Tụ điện
Hệ thống lý thuyết và pp giải bài tập bài Điện thế hiệu điện thế
Hệ thống lý thuyết và pp giải bài tập bài Công của lực điện
Phương pháp giải bài tập bài Điện trường Cường độ điện trường
Hệ thống lý thuyết bài Điện trường Cường độ điện trường
Phương pháp giải bài tập bài Chuyển động thẳng biến đổi đều
Hệ thống lý thuyết bài Chuyển động thẳng biến đổi đều
Hệ thống lý thuyết và pp giải bài tập bài Thuyết electron Định luật bảo toàn điện tích
Hệ thống lý thuyết và pp giải bài tập bài Điện tích Định luật Cu-lông
Hệ thống lý thuyết và pp giải bài tập bài Chuyển động thẳng đều
Hệ thống lý thuyết và pp giải bài tập bài Chuyển động cơ
CHUYÊN ĐỀ ĐH NĂM 2014 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG
LUYỆN THI ĐH NĂM 2014 - BÀI 4 - PHƯƠNG PHÁP TRỤC THỜI GIAN - TRẮC NGHIỆM
10 ĐỀ THI + ĐÁP ÁN VẬT LÝ THẦY CHU VĂN BIÊN NĂM 2014
NHỮNG BÀI TẬP KHÓ MẠCH DAO ĐỘNG LC - CÓ LỜI GIẢI
LUYỆN THI ĐH NĂM 2014 - BÀI 1 - ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ - PHƯƠNG TRÌNH SÓNG CƠ ( ĐẶNG VIỆT HÙNG)Share | 
 

 TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mywaymylife
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
mywaymylife


Tổng số bài gửi : 47
Điểm : 112
Thanks : 1
Ngày tham gia : 02/03/2011
Đến từ : my mum
Nghề Ngiệp : st
Sở thích : be good, be bad, be yourself

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH Empty
Nếu thấy bài viết hay bạn hãy click vào nút để cám ơn người viết
Bài gửiTiêu đề: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH   TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH Calend10Thu May 05, 2011 10:35 am

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC

1: John ........a respectful and obedient student.
A. is said to be B. is said C. is said being D. said to be
2: The boys broke a window when they ........................ football.
A. are playing B. haf played C. were playing D. played
3: 1 The road ............... is shaded with trees.
A. where we go to school every day B. from which we go to school every day
C. at which we go to school every day D. on which we go to school every day
4: ............. students required to wear uniforms at all times?
A. . Are B. Did C. Will D. Do
5: John asked me ...................... in English.
A. what did this word mean B. what that word meant
C. what that word means D. what does this word mean
6: Our children ........ to school by bus every morning.
A. take B. are taken C. have taken D. are taking
7: I.............................. her since I........................ a student.
A. have known/ was B. know/ am C. knew/ was D. have known/ am
8: ............ that military spending is extremely high.
A. It feels B. We feel that it is C. We are felt D. It is felt
9: If she ................ the train last night , she ................. here now.
A. had taken / would have been B. were taking / is
C. took / were D. had taken / would be
10: 1 .......... that problem with the car , we wouldn’t have missed the speech.
A. If had we had B. Unless we had had
C. If we had had D. Provided that we had had
11: I..................any letter from him yet.
A. don’t receive B. haven’t received C. will receive D. didn’t receive
12: 1 The telephone .......... by Alexander Graham Bell.
A. invented B. was invented C. is invented D. is inventing
13: My uncle .....................on this farm since he was 10 years old
A. has worked B. was working C. worked D. have worked
14: 1 Beethoven’s Fifth Symphony ............. next weekend.
A. will be performing B. has been performed
C. will have performed D. is going to be performed
15: Mike said,”We have bought these books today.”
A. Mike said they had bought those books that day.
B. Mike said they bought those books that day.
C. Mike said they have bought those books that day.
D. Mike said they had bought those books that day.
16: 1 Bicycles .......... in the driveway.
A. must not be leaving B. must not leave C. must not be left D. must not have left
17: Up to then, I.......................... such a big fire.
A. never see B. never seen C. have never seen D. had never seen
18: 1 ......... one of the most creative artists in rock ‘n roll, came from California.
A. Frank Zappa, who was B. Frank Zappa was
C. Frank Zappa whom was D. Frank Zappa, that was
19: Peter said if he were me he would stop smoking.
A. Peter said he would stop smoking as I wanted him to.
B. Peter provided to stop smoking.
C. I wanted Peter to stop smoking and he promised to do.
D. Peter advised me to stop smoking
20: She said that she .................. participating in that event.
A. would be going to B. was going to
C. would be interested in D. would be interesting in
21: By this time next summer, you..........your studies.
A. will have completed B. will complete C. are completing D. completes
22: Although he tried his best, he could not make his voice ..........
A. hear B. to hear C. hearing D. heard
23: He is the man .............. car was stolen last week.
A. which B. whom C. that D. whose
24: Do you know the hotel ............ ?
A. all are correct B. at which she is staying
C. where she is staying D. she is staying at
25: ............. more carefully , he would not have had the accident yesterday.
A. Had Peter driven B. Unless Peter had driven.
C. If Peter driven D. If had Peter driven
26: Peter said that he had lived in London years .............. .
A. before B. later C. then D. ago
27: They have been in love with each other................. they were young
A. since B. until C. while D. for
28: Sarah said,”I read Jane Eyre last year.”
A. Sareh said she has read Jane Eyre the previous year.
B. Sareh said she would read Jane Eyre the previous year.
C. Sarah said she had read Jane Eyre the previous year.
D. Sareh said she read Jane Eyre the previous year.
29: It was the most exciting film I.......................... .
A. had ever seen B. ever saw C. have ever seen D. never saw
30: “How beautiful is the dress you have just bought!” Peter said to Mary.
A. Peter said thanks to Mary for her beautiful dress.
B. Peter asked Mary how she had just bought her beautiful dress.
C. Peter promised said thanks to Mary for her beautiful dress.
D. Peter complimented Mary on her beautiful dress.
31: This is the most interesting novel .............................
A. I’ve read B. I had read C. I’ve ever read D. I’ve never read
32: 1 She asked .................
A. where was her umbrella B. where were her umbrella
C. where her umbrella was D. where her umbrella were
33: If my client .............. me her fax number , I ................ to post a letter to her.
A. gave / will not have B. had given / wouldn’t have had
C. had given / will not have had D. will give / do not have
34: This subject .............. going to discuss , is very important.
A. which are we
B. that we are D. a and c are correct B. which we are
35: 1 English has become a second language in countries like India, Nigeria or Singapore where..........for administration, broadcasting and education.
A. is used B. it is used C. used D. being used
36: ............. by your father?
A. Did that book written B. Did that book write
C. Was that book be writing D. Was that book written
37: 1 They have just visited the town .............. location was little known.
A. which B. where C. whose D. that
38: That machine is useless. It .......... not been used for a long time
A. was B. has
Everything that ............remained a secret
a.overheard b. had been overheard
c.had overheard d. was overhearing C. did D. is
39: ............. instructed me how to make a good preparation for a job interview.
A. John Robbins I spoke to by telephone, B. John Robbins, that I spoke to by telephone,
C. John Robbins to that I spoke by telephone, D. John Robbins, whom I spoke to by telephone,
40: I assumed you ........paying for the repairs until the end of last year.
A. had been B. was been C. have been D. are being
41: We have a lot of things that we have to do today.
A. done B. to do C. do D. doing
42: He lives in a small town .................
A. is called Taunton B. that called Taunton
C. which is called Taunton D. where is called Taunton
43: She...........trying to pass her driving test but fails every time.
A. keeps B. did want C. kept D. is keeping
44: “Why don’t you ask the teacher for help?” Peter asked me.
A. Peter advised me to ask the teacher for help.
B. Peter told me the reason why I did not ask the teacher for help.
C. Peter recommended me not to ask the teacher for help.
D. Peter suggested that he should ask the teacher for help.
45: Why.............. on time?
A. aren’t the exercises be finished B. weren’t the exercises be finished
C. don’t the exercises finish D. aren’t the exercises being finished
46: Is there anything else ................. you want to ask?
A. where B. that C. whom D. what
47: Don’t make noise. My mother ............................ with her friend.
A. was talking B. talks C. is talking D. talked
48: ..................... yet?
A. Have the letters typed B. Had the letters typed
C. Have been the letters typed D. Have the letters been typed
49: These students ......... so much that they feel very tired and bored.
A. are making to study B. are made to study
C. are made study D. are made to be studied
50: I haven’t seen you ..........................
A. ages B. for ages C. for long existence D. since a long time
51: Wild fires are common is the forest areas of Australia, of the US and Canada , ........... the climate is moist.
A. which B. in that C. in where D. where
52: Gold .......... in California in the 19th century.
A. was discover B. was discovered C. has been discovered D. they discovered
53: 1 If you take the 8
A. m. flight to New York, you .............. change planes.
a. could not have to B. would not to have to C. had not had to D. will not have to
54: We couldn’t understand the teacher if he ................... too fast.
A. has spoken B. doesn’t speak C. spoke D. didn’t speak
55: Robert wanted to know if I was leaving the ........Friday.
A. ago B. following C. previous D. before
56: .............. really a fish, has no brain, no bones, and no face.
A. A jelly fish, which is not B. A jelly fish is not
C. A jelly fish, it is not D. A jelly fish, that is not
57: “ Those eggs of different colors are very artistic.” “Yes, they .......... in Russia”
A. were painting B. were paint C. were painted D. painted
58: The mother told her son ................ impolitely .
A. did not behave B. not behave C. not to behave D. not behaving
59: Tom’s company will almost certainly like him .............. he improves his attitude.
A. or B. if. C. otherwise D. unless
60: I.........there once a long time ago and .......back since.
A. have gone/was B. go/am not
C. was going/had not been D. went/have not been
61: If I .............. the lottery last week , I ............ rich now.
A. had won / would be B. won / would have been
C. won / would be D. had won / would have been
62: Andrew told me that they.........fish two.........days.
A. have not eaten/ago B. had not eaten/previous
C. did not eat/before D. would not eat/last
63: She told me ...................................
A. to shut the door but not lock it. B. to shut the door but not to lock it.
C. shut the door but not lock it. D. shut the door but don’t lock it.
64: 1 It .......... that learning a foreign language ............ a lot of time.
A. is said/ takes B. says/ is take
C. is saying / has been taken D. was said/ was taken
65: The botanists are examining the plants ................ were brought from Africa.
A. who B. whom C. that D. which
66: 1 If it ............... warm yesterday , we would have gone to the beach.
A. was B. were C. could be D. had been
67: 1 .............. here , he would helped us with there troubles.
A. If were Peter B. Unless were Peter C. Were Peter D. Unless Peter were.
68: If only I had studied hard enough to pass the final exam .
A. I studied too hard to pass the fianla exam.
B. I regret not studying hard enough to pass the exam.
C. I studied hard otherwise I would fail the fianal exam.
D. I had studied hard enough and I passed the fi9anl exam.
69: The house ................ is more than 100 years old.
A. where I live in B. where I live C. in where I live D. in that I live
70: “Don’t play video games all the time !” , he said.
A. He told the boy not to play video games all the time.
B. He said to the boy not play video games all the time.
C. He said the boy not play video games all the time.
D. He told to the boy not to play video games all the time.
71: The banker to ............... I gave my check was quite friendly
A. that B. which C. who D. whom
72: Birds make nests in trees ............... they can hide their young in the leaves and branches.
A. which B. in that C. where D. that
73: .................... the teacher gave me a passing grade.
A. After I take the test
After I took the test d. After I had taken the test B. After taking the test
74: Ms Young, to ................... many of her student are writing, is living happily and peacefully in Canada.
A. that B. who C. whom D. whose
75: King Henry , .............. was Elizabeth I, led England into the Age of Empire.
A. daughter B. whose daughter C. which daughter D. whom daughter
76: They.........for hours when the storm suddenly broke.
A. had been running B. are running C. will be running D. have been running
77: ............. cheat on the exam have to leave the room.
A. Those B. Those whom C. Those who D. Who
78: I saw a lot of new people at the party, ................ seemed familiar.
A. some of who B. some of whom C. whom D. some of that
79: 1 I’ll show you the second hand bookshop ...............
A. why you can find valuable old books B. which you can find valuable old books
C. where you can find valuable old books D. when you can find valuable old books
80: At present, that author .................. a historical novel.
A. had written B. is writing C. was writing D. has written
81: I would like to know the reason ................. he decided to quit the job.
A. which B. why C. when D. that
82: By the time Tom got back,Peter..................
A. will go B. had gone C. have gone D. went
83: 1Reagan ............. an actor years ago.
A. was said being B. is said to have been C. was said have been D. is said to be
84: ........... he gets here soon , we will have to start the meeting without him.
A. Provided B. Suppose C. Unless D. If
85: “I can’t explain this rule to you,” said my classmate to me.
A. My classmate told me he/she couldn’t explain that rule to me.
B. My classmate told me he/she couldn’t explain that rule to you.
C. My classmate said me he/she couldn’t explain that rule to me.
D. My classmate told me he/she can’t explain that rule to me.
86: It ..........it is parents responsibility to take good care of their children.
A. is commonly said that B. commonly says that
C. is commonly saying D. commonly to be said that
87: I will see him when he..................... here tomorrow.
A. comes B. has come C. had come D. will come
88: 1 If it ............ an hour ago , the streets ............. wet now.
A. had rained / would have be B. had rained / would be
C. rained / would be D. were raining / will be
89: 1 Jason asked me ................me the book the day before.
A. if who has given B. that who had given C. if who gave D. who had given
90: He lent me ................ yesterday.
A. the book when I need B. which book I need
C. the book whose I need D. the book I need
91: 1 .If I was you, I ......................... that.
A. can take B. will have change C. will ask for D. would apply for
92: d. Peter advided me to stop smoking.
Mr. Pike ............... is uor boss ,has just come back from Paris.
A. whom B. that C. who D. which
93: The singer, ........... Most recent recording has had much success, is signing autographs.
A. whose B. that C. who D. whom
94: Please don’t touch anything before ........................ .
A. the police would come B. the police will come
C. the police comes D. the police come
95: When I.........home last night, I.....that Jane..............a beautiful candle light dinner.
A. was arriving/has discovered/was preparing B. arrived/discovered/was preparing
C. had arrived/discovered/preparing D. have arrived/was discovering/had prepared
96: 1 I hate ........... personal questions by nearly acquainted friends.
A. of asking B. to be asking C. being asking D. to be asked
97: I......................... about him when suddenly he came in.
A. talked B. was talking C. talk D. am talking
98: In the 19th century, it ............two or three months to cross North America by covered wagon.
A. had taken B. had taken C. was taking D. took
99: Right now, Jim........the newspaper and kathy............dinner.
A. has read/was cooking B. is reading/is cooking
C. reads/has cooked D. read/will be cooking
100: He................London years ago and I.......................him since then.
A. left/ hadn’t seen B. left/ haven’t seen
C. was living/ haven’t seen D. left/ didn’t seen
101: We’ll need more staff .............. we start the new project.
A. unless B. in case C. or D. whether
102: 1 She had to have the operation .............
A. unless she would dies B. or she would die
C. otherwise she will die D. if she would die
103: The teacher said to class,”We shall discuss this subject tomorrow.”
A. The teacher said the class they would discuss that subject the next day.
B. The teacher told the class they discuss that subject the next day.
C. The teacher told the class they would discuss that subject the next day.
D. The teacher told the class they will discuss that subject the next day.
104: Barbra asked me............the homework that week.
A. if she has to do B. that she must do C. if she had to do D. if did she have to do
105: He took me to an expensive restaurant where we enjoyed a good meal.
A. to enjoy a good meal B. we enjoyed a good meal in which
C. enjoyed a good meal D. and enjoying a good meal
106: The children were quite attracted by the tamer and his animals ............. were performing on the stage.
A. that B. which C. who D. whom
107: The refreshments...............by Karen.
A. are going to be prepared B. are going to prepare
c are preparing d. are to prepare
108: 1 If you ............ to my advice , you ............... in trouble now.
A. had listened / would not have been B. had listened / would not be.
C. listen / are not D. listened / were not
109: A. She asked me if they had told me when they left.
B. She asked me if they had told me when they had left.
C. She asked me if they told me when they had left.
D. She asked me if they told me when they left.
110: Now you .......from New York to Los Angeles in a matter of hours.
A. will fly B. are flying C. can fly D. would fly
111: . ............... to you yet?
A. Has the book been given back B. Are the book been giving back
C. Was the book been given back D. Has been the book given back
112: 1 He advised........too far.
A. her do not go B. her not to go C. her did not go D. she did not go
113: It’s at least a month since ........................ Tom.
A. I last saw B. I last see C. I have last seen D. I last seen
114: ..................by the police.
A. The stolen car has just been found
b.The stealing car has just found d. The stolen car has just found B. The stealing car has just been found
115: The fishermen and their boats ................were off the coast three days ago have just been reported to be missing
A. that B. whom C. who D. which
116: If everything is all right, we .................. our work on time.
A. have completed B. are completing C. complete D. will complete
117: By next month, I......................my first novel.
A. will have finished B. finish C. will finish D. am going to finish
118: Portuguese.......... as an official language in this city for age.
A. has been spoken B. had spoken C. has been spoken D. has spoken
119: ”He said “I bought these books last week”.
A. He said he had bought those books the week before.
B. He said he had bought these books last week.
C. He said he bought these books last week.
D. He said he bought those books the week before.
“Did they tell you when they left” she said to me.
120: 1 He asked me.........Robert and I said I did not know........
A. that did I know/who were Robert B. whether I knew/who was Robert
C. if I knew/who Robert was D. that I knew/who Robert were
121: “ You have not done your work well,” said the teacher to me.
A. The teacher told me I haven’t done work well.
B. The teacher told me I hadn’t done his work well.
C. The teacher told me I hadn’t done my work well
D. The teacher told me I hadn’t done your work well.
122: No matter what happens next I.......help you.
A. would B. will C. am D. have
123:
The teacher advised us ........................
A. Are careful when doing these exercises. B. to be careful when doing these exercises.
C. Be careful when doing these exercises. D. Careful when doing these exercises.
124: If the traffic............... bad , I may get home late.
A. had been B. was C. were D. is
125: I have ever told you he ................. unreliable.
A. had been B. is C. would be D. were
126: My father works for a construction company in ................
A. Winchester is a city in the U.K. B. Winchester where is a city in the U.K.
C. Winchester that is a city in the U.K. D. Winchester, which is a city in the U.K.
127: If I were taller, I could reach the shelf.
A. I am too tall to reach the top shelf.
B. I am not tall enough to reach the top shelf.
C. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.
D. I cannot reach the top shelf beacause I am very tall.
128: It................... me 1 minutes to go to school every morning.
A. took B. has taken C. takes D. is takening
129: I......... in the lounge for ten minutes.
A. was telling to be waited B. was told to be waited
C. was told waiting D. was told to wait
130: Carrie said she will join the company if the starting salary .............. her expectations.
A. has met B. had met. C. met D. meets
131: Lots of houses ............ by the earthquake.
A. are destroying B. were destroying C. were destroyed D. destroyed
132: “When...............................................?” - In 198
A. penicillin was discovered B. was penicillin discovered
did penicillin discovered d. did penicillin discover
133: What ................... to you yesterday?
A. had happen B. did happen C. was happening D. happened
134: Do you know what ......................... there yesterday?
A. she did B. was doing C. she is doing D. did she do
135: He said that he ............................ his work since 7 o’clock.
A. would do B. Did C. had done D. has done
136: “David is in prison for smoking drugs” “He .......... that it was against the law.”
is telling b. was told c. told d. tells
137: No longer ........ in our office since it ...............
A. have typewriters been used / computerized
B. have typewriters been used / was computerized
C. typewriters have been used / computerized
D. typewriters have been used / was computerized
138: 1 John often says he.........boxing because it........a cruel sport.
A. had not liked/was B. does not like/is C. not liked/had been D. did not like/were
139: ............ I had learnt English when I was at high school.
A. Unless B. If C. Even if D. If only
140: The preparations .............. by the time the guests ....................
A. had been finished / arrived B. have finished
C. had been finished / were arrived D. had finished / were arriving
141: 1 Have you made a decision on the day .............. ?
A. which you will set off B. when you will set off
B. at which you will set off D. where you will set off
142: When Carol........last night, I .......my favorite show on television.
A. called/was watching B. called/have watched C. had called/watched D. was calling/watched
143: More than ten victims ......... missing in the storm last week
A. are reporting to have been B. are reported to have been
C. are reporting to be D. are reported to be
144: Frank invited Janet, ............ , to the party.
A. that he had met in Japan B. met in Japan
C. whom he had met in Japan D. meeting in Japan
145: He didn’t hurry so he missed the plane.
A. If he had hurried, he might catch the plane.
B. If he had hurried, he could have caught the plane.
C. If he hurried, he wouldn’t miss the train.
D. He didn’t miss the plane because he hurried.
146: 1 Lan’s marriage has been arranged by her family. She is marrying a man ............
A. that she hardly knows him B. she hardly knows him
C. she hardly knows D. whom she hardly knows him
147: 1 I come from the Seattle area, ............ many successful companies such as Microsoft and Boeing are located.
A. where B. that C. which D. whom
148: 1He wanted to know ................ shopping the previous morning.
A. that if we had been going B. that we were going
C. if we had been going D. we were going
149: They asked Tom to repeat what he had said.
A. “What you said, you should repeat,” they asked Tom.
B. “Tom, repeat what have you said,”they said.
C. “Please repeat what you said,Tom “ they said.
D. “To repeat what you have said,”they said.
150: The sun ....................late in winter.
A. rises always B. is always rising C. always rises D. is rising always
151: You’ll be able to speak English well if you.................... hard.
A. had studied B. study C. would study D. studied
152: They ......... time and money doing such a thing.
A. were advised not to be wasted B. were advising not to be wasted
C. were advising not to waste D. were advised not to waste
153: That is the dress ............. .
A. which making by Mary B. made by Mary
C. which made by Mary D. was made by Mary
154: I am flying to the States tonight.I ............... you a ring if I can find a phone.
A. would give B. will give C. could give D. have given
155: ...........get tired of answering the same questions every day?
A. Had you ever B. Have you ever C. Are you ever D. Do you ever
156: Unless you ................. quiet, I’ll scream.
A. didn’t keep B. keep C. kept D. don’t keep
157: She told him............
A. patient B. to be patient C. that being patient D. was patient
158: If it ........... last night , it ............ so hot today.
A. had rained / would not have been B. was raining / were not
C. rained / is not D. had rained / would not be
159: I will agree to these conditions provided that they increase my salary.
A. They did not increase my salary so I quit the job.
B. I will only agree these conditions if they give me more money.
C. They give me more money or I will only agree these conditions.
D. Unless they give me more money, I will only agree these conditions.
160: If we had lost the map, we would never have found our way .
A. If we lost the map, we didn’t find our way.
B. We found our way because we didn’t lose the map.
C. We will have found our way unless we lost the map.
D. We would have lost our way if we had lost the map.
161: If I ................ it was a formal party, I wouldn’t have gone wearing jeans and a jumper.
A. could know B. had known C. had been knowing D. knew
162: 1 If I were a little taller , I ........... be able to water tha plant on the top shelf.
A. had B. did C. would have. D. would
163: 1 If you hear from Susan today , .............. her to ring me.
A. telling B. will tell. C. to tell D. tell
164: The young man who lives next door is very kind to my family.
A. lived next door B. to live next door C. he lives next door D. living next door
165: When I woke up this morning, it..........................
A. was raining B. is raining C. has rained D. rained
166: “Never borrow money from friends,”my father said.
A. My father said to me never borrow money from friends.
B. My father suggested me never borrowing money from friends.
C. My father advised me not borrow money from friends.
D. My father told me never to borrow money from friends.
167: “The maintenance people didn’t remove the chairs from ballroom” “ Don’t the worry. They .......... them before the dance begins”
A. moved B. will have moved
C. were moved D. will have been moved
168: February is the month ............. many of my colleagues take skiing holidays.
A. in that B. when C. that D. which
169: The bicycle ............... is very moderm.
A. about I told you which B. which about I told you
C. about which I told you D. I told you about which
170: She asked me if it would rain that night.
A. She said to me “ It will rain night.” B. She asked “ Will it rain tonight.”
C. She said “ It would rain that night”. D. She asked “ would it rain that night.”
171: 1 The host asked Peter..........tea or coffee.
A. whether he preferred B. that he preferred C. did he prefer D. if he prefers
172: Many diseases ................ are no longer dangerous today
A. of that people died years ago B. that people died of years ago
C. why people died of year ago D. which people died years ago
173: Laura said she had worked on the assignment since................
A. two days ago B. the next day C. the day before D. yesterday
174: .............. .in that company?
Do shoes make b. Are shoes be made
c. Shoes are made d. Are shoes made
175: I would send her a fax if I .............. her namber.
A. had known B. could know. C. knew D. know
176: 1 The mother asked her son.........
A. where he had been B. where he has been C. where has he been D. where had he been
177: The students.........by Mrs.Monty. However, this week they .....by Mr.Tanzer.
A. usually teach/are teaching B. were usually teaching /are teaching
C. have usually been taught/have been teaching D. are usually taught/are being taught
178: 1 I’m standing at the window ....................
A. where I can see the lake B. from which I can see the lake
C. in which I can see the lake D. at which I can see the lake
179: He told me ....................................
A. think well before I answered. B. to think well before I answered.
C. think well before I answer. D. to think well before I will answer.
180: .................. if a war happened?
A. What you will do B. What will you do C. What would you do D. What you would do
181: Jason told me that he.........his best in the exam the.......day.
A. would do/following B. was going/previous C. had done/fllowing D. will do/previous
182: I haven’t met him since he...............school.
A. was left B. left C. had left D. was leaving
183: I....................... the money from him yet.
A. am receiving B. will receive C. haven’t received D. don’t receive
184: “Why don’t you complain to the company, John?” said Peter.
A. Peter suggested that John should complain to the company.
B. Peter advised John complaining to the company.
C. Peter suggested John to complain to the company.
D. Peter asked John why he doesn’t complain to the company.
185: 1She asked me.........my holidays..........
A. where I had spent/the previous year B. where I spent/the previous year
C. where I spent/last year D. where did I spend/last year
186: In the past the trip ..............very rough and often dangeruos, but things..........a great deal in the last hundred and fifty years.
A. hasbeen/changed B. had been/will change
C. is/change D. was/have changed
187: .Education ............ to be the most important element to develop a country.
A. can be often considered B. can often considered
C. often be considered D. can often be considered
188: John asked me ............... interested in any kind of sports.
A. if I were B. if was I C. if I was D. if were I
189: What he has done to me.................
A. cannot forgive B. cannot forgive d cannot be forgiving
C. cannot be forgive
190: When it began to rain, they...............in the yard.
A. were playing B. have played C. played D. had played
191: “Don’t walk on the grass,” the gardener said to us.
A. The gardener said to us don’t walk on the grass.
B. The gardener told us not to walk on the grass.
C. The gardener suggested us not to walk on the grass.
D. The gardener advised us not walking on the grass.
192: “Hello, Mary!” Peter said
A. Peter greeted Mary B. Peter said Mary hello
C. Peter said hello Mary D. Peter told Mary hello
193: Nancy asked me why I had not gone to New York the summer.........
A. before B. ago C. last D. previous
194: Something ............. immediately to prevent teenagers from .......... in factories and mines.
A. should do / be exploited B. should have done / exploited
C. should be done/ being exploited D. we should do/ exploiting
195: “Be careful ! The water is hot” she shouted.
A. She said to be careful because the water is hot.
B. She asked me to be careful because the water was hot.
C. She told me to be careful because the water is hot.
D. She should be careful because the water was hot.
196: 1 Emily said that her teacher ...................... to London ................................
A. went/ tomorrow B. will go/ tomorrow
C. would go/ the next day D. had gone/ the next day
197: In the Us the first stage of compulsory education .......... as elementary education .
A. generally known B. is generally known
C. is generally knowing D. to be generally known
198: What .................... if the eart suddenly stopped going around the sun.
A. would happen B. happens C. happened D. will happen
199: If I.............. you, I ........................... invitation.
A. was/ would refuse B. were/ would refuse C. am/ will refuse D. had been/ will refuse
200: .........................., I’d have told you the answer.
A. You had asked me B. Unless you asked me
C. Had youy asked me D. If you asked me
201: 1All bottles ......... .. before transportation.
A. were frozen B. were froze C. frozen D. are froze
202: The teacher told Joe ...................
A. stop talking B. to stop talking C. stopped talking D. stops talking
203: .............. as much money as Bill Gates of Microsoft , I would retire.
A. Did I have B. If did I have C. If I had had D. Unless I had
204: 1 She said she ........................
A. had been tired the night before B. was very tired last night
C. was very tired the night before D. had been very tired last night
205: Daniel asked me if I thought.........
A. it would rain that day B. it would rain today
C. it will rain that day D. it will rain today
206: John asked me ................. that film the night before.
A. if I had seen B. had I seen C. if had I seen D. that I saw
207: If I .................... a wish, I’d wish for happiness for my family.
A. been having B. was having C. have D. had
208: I.........complete silence now while I try this experiment.
A. want B. am wanting C. had wanted D. have wanted
209: 7 . The keys .......... somewhere.
A. must have been left B. must have left
C. must have been leaving D. must be leaving
210: How many times .................... there so far? A few times.
A. have you been B. would you be C. were you D. had you been
211: “You damaged my bicycle, Tom!” said John
A. John accused to Tom for damaging his bicycle.
B. John accused with Tom to have damaged his bicycle.
C. John accused Tom of damaging his bicycle.
D. John accused Tom to damage his bicycle.
212: She .......working on that manuscript for year now.
A. will be B. is C. has been D. had been
213: We .................to Dalat several times. It’s a foggy city.
A. have been B. were C. were being D. had been
214: ............... want to get a god job have to have certain qualifications and experience.
A. Who B. Those who C. Those whom D. Those which
215: 1 Martin asked me........
A. how was my father B. how my father was C. how my father is D. how is my father
216: The guest told the host that ......................
A. he had to go now B. I must go now C. he must go now D. he had to go then
217: The students ....... to be at school at 8 am
A. have told B. were told C. tell D. told
218: 1 He came to the party wearing only a pair of shorts and a T-shirt, ............ was a stupid thing to do.
A. who B. whom C. which D. that
219: The teacher ordered not to make so much noise.
A. The teacher told us “ Didn’t make so much noise”.
B. The teacher said to us “ Don’t make so much noise”
C. The teacher said us “ Not make so much noise”.
D. The teacher ordered us “Not to make so much noise”.
220: That is the new teacher about .............. the student are talking.
A. that B. whom C. who D. whose
221: If we had had time, we...................... to the party.
A. will go B. can go C. will have gone D. would have gone
222: The scientist .............. invention was a success became famous
A. that B. which C. whose D. who
223: The woman said to her son,”I am glad I am here.”
A. The woman told to her son she was glad she was there.
B. The woman told her son she was glad I was there.
C. The woman told her son she was glad she was there.
D. The woman told her son I was glad I was there.
224: “This man spoke to me on the road,” said the woman.
A. The woman said that man spoke to her on the road.
B. The woman said that man had spoken to her on the road.
C. The woman said that man had spoken to me on the road.
D. The woman said that man has spoken to her on the road.
225: This car......................
A. was manufactured in Japan by Toyota last year
B. was manufactured last year in Japan by Toyota
C. last year was manufactured by Toyota in Japan
D. was manufactured by Toyota last year in Japan
226: He asked me where I was going on my vacation that year.
A. He asked me “Where was I going on my vacation that year?”
B. He asked me “Where you are going on your vacation that year?”
C. He asked me “Where I was going on my vacation that year?”
D. He saked me “Where are you going on your vacation this year?”
227: 1 She told the boys .................. on the grass.
A. do not play B. did not play C. not playing D. not to play
228: Without your recommendation , we ............... any success last year.
A. did not get B. will not have got C. had not got D. would not have got
229: Jennifer asked me ........the week before.
A. where did I gone B. where I had gone C. I had gone where D. where had I gone
230: They have just found the couple and their car ................ were swept away during the heavy storm last week.
A. when B. that C. which D. whose
231: ............ it were well paid , I would accept this proposal.
A. But for B. Providing C. Unless D. If only
232: If I .............. 10 years younger, I ........... the job.
A. am/ will take B. had been / will have taken
C. were / would take D. was/ have taken
233: You are not allowed to use the club’s facilities............... you are a member.
A. if B. supposed C. unless D. provided
234: I knew some people ..............
A. who could help you B. could help you
C. whose help could you D. whom could help you
235: He asked .........him some money.
A. she lends B. she has lent C. she to lend D. her to lend
236: John speaks Chinese fluently because he used to live in China for ten years.
A. Suppose John has lived in China for ten years , he can speak Chinese fluently.
B. Unless John had lived in China for ten years , he could not have spoken Chinese fluently.
C. Provided that John lived in China for ten years , he could speak Chinese fluently.
D. In case John has lived in China for ten years , he can speak Chinese fluently.
237: Be careful! The bus ......................near.
A. will be coming B. is coming C. has come D. will come
238: 1 Robert said that his father ................ to Dallas the year before.
A. has gone B. goes C. had gone D. went
239: My friend eventually decided to quit her job, .............. upset me a lot.
A. when B. that C. which D. who
240: He was always coming up with new ideas , ............. were absolutely impracticable.
A. most of whom B. most of which C. most of that

She always had wanted to go to places ............ she could speak her native tongue.
a. that b. in that c. which d. where D. that
241: When ..........?
A. did computers first use B. were computers used first
C. were computers first used D. are computers first using
242: It was the worst winter .................... anyone could remember.
A. when B. which C. where D. why
243: No sooner.............................the office than the phone rang
A. he had left B. was he leaving C. had he left D. he was leaving
244: There was no one ..............
A. I could ask whom for help B. I could ask for help
C. for that I could ask for help. D. when I could ask for help
245: It .................every day so far this week.
A. has rained B. is raining C. rains D. rained
246: She said she ............ collect it for me after work.
A. must B. would C. had D. did
247: While I................Tv last night, a mouse ran across the floor.
A. watched B. watch C. am watching D. was watching
248: He likes shopping between 00 and 00 pm, ............most people are at home.
A. in which B. when C. at that D. where
249: Japanese ........ at the meeting.
A. will be speaking B. will be spoken C. will spoken D. will speak
250: Last night at this time, they .......the same thing. She .........and he..........the newspaper.
A. are doing/is cooking/is reading B. were doing/was cooking/was reading
C. was doing/has cooked/is reading D. had done/was cooking/read
251: ............. I had brought my laptop to the meeting yesterday.
A. Even if B. If only C. As if D. If
252: In the last hundred years, traveling.......much easier and more comfortable.
A. became B. will become C. becomes D. has become

-----------------------------------------------


Về Đầu Trang Go down
 

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM + ĐÁP ÁN TỔNG HỢP DAO ĐỘNG
» LÝ THUYÊT + PHƯƠNG PHÁP GIẢI + BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM + TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐH CÁC NĂM(VẬT LÝ HẠT NHÂN)
» bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh 2010
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: HỌC TẬP :: English-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất